Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym i właścicielem witryny iCharger.pl jest:
  firma P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak zwana dalej AMADEX, z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 86/88/12, NIP: 829-163-80-12
 2. Sklep internetowy SkyRC.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową sprzętu elektronicznego oraz akcesoriów.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez witrynę iCharger.pl.
 2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Po złożeniu zamówienia, jak również po rejestracji klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia lub danymi rejestracyjnymi i linkiem, którego kliknięcie powoduje zatwierdzenie zamówienia lub rejestracji.
 2. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku wybranej formy płatności „za pobraniem” lub po zaksięgowaniu wpłaty - w przypadku przedpłaty na konto firmy P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak.
 3. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają należne cła oraz podatek VAT ( 23% ). Cena widniejąca przy towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych warunkach do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie przed realizacją zamówienia. Korekta taka będzie każdorazowo uzgadniana z klientem.
 4. Zasadniczo dostępna jest 1 sztuka każdego produktu. W celu ustalenia czy możliwe jest złożenie zamówienia obejmującego większą ilość sztuk produktu lub produktów, klient przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się uprzednio ze sklepem.
 5. Zasadniczo do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, jeżeli zamawiający życzy sobie wystawienia faktury VAT jako dokumentu zakupu, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są w celu otrzymania faktury VAT, do podania w formularzu numeru NIP.
 6. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 8. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adresem, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
 9. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego pozostaje własnością sklepu.
CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail, w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej "DHL" istniej możliwość śledzenia realizacji przesyłki na stronach internetowych firmy "DHL".
 2. Realizacja zamówienia dla większości towarów trwa przeciętnie 2-3 dni robocze wraz z dostarczeniem przesyłki przez kuriera od chwili potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia środków na konto bankowe firmy P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak  w przypadku przedpłaty jako formy płatności. Terminy realizacji poszczególnych towarów są zamieszczone na karcie produktu i oznaczają przedział czasu od chwili potwierdzenia zamówienia do dostarczenia go do klienta poprzez firmę kurierską "DHL" lub inną. W przypadku wyboru transportu poprzez Pocztę Polską czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
 3. Sklep internetowy iCharger.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień jeżeli zamawiający wybrał "przedpłatę" jako formę płatności a pełna kwota należności nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Podane terminy dostawy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby informacje o dostępności towarów zawsze były aktualne, jednak w szczególnych przypadkach nagłej zmiany dostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, terminy te mogą ulec zmianie. W takich przypadkach klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli podany przez nas termin realizacji odbiega od podanego na karcie produktu, kupujący może anulować zamówienie.
 6. W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, klient jest informowany o przewidywanym terminie dostępności poszczególnych artykułów i zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia).
FORMY PŁATNOŚCI
 1. Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych to:
  - płatność u kuriera lub u listonosza przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”),
  - przedpłata - płatność przelewem na konto firmy P.H.U "AMADEX" Michał Woźniak.
  - płatności online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl) – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.
 2. Maksymalna wartość towaru który możemy wysłać korzystając z pośrednictwa Poczty Polskiej wynosi 2000 PLN brutto,
 3. W przypadku zamówień o wartościach wyższych od 5000 PLN brutto zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty za zamawiany towar.

ZWROTY

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
 3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę.
 5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.
REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją jakości. W przypadku, gdy po otrzymaniu przesyłki kupujący stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zareklamować zakupiony towar.
 2. Towar należy odesłać przesyłką pocztową w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 3. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymaną fakturę VAT oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze.
 4. Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy i zwrot kosztów poniesionych przez kupującego, związanych z jego odesłaniem. W przypadku gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, sklep zwróci pieniądze na konto wskazane przez kupującego, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrócone zostaną również koszty poniesione przez kupującego, związane z odesłaniem wadliwego produktu.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Sklep internetowy iCharger.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.
 2. Sklep internetowy iCharger.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 3. Sklep internetowy iCharger.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sklep iCharger.pl gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych, i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) a także przepisu Kodeksu cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak  
ul. Spacerowa 86/88/12
98-220 Zduńska Wola

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak
ul. Spacerowa 86/88/12
98-220 Zduńska Wola
sklep@amadex.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 25.12.2014

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym i właścicielem witryny iCharger.pl jest:
  firma P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak zwana dalej AMADEX, z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 86/88/12, NIP: 829-163-80-12
 2. Sklep internetowy SkyRC.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową sprzętu elektronicznego oraz akcesoriów.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez witrynę iCharger.pl.
 2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Po złożeniu zamówienia, jak również po rejestracji klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia lub danymi rejestracyjnymi i linkiem, którego kliknięcie powoduje zatwierdzenie zamówienia lub rejestracji.
 2. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku wybranej formy płatności „za pobraniem” lub po zaksięgowaniu wpłaty - w przypadku przedpłaty na konto firmy P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak.
 3. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają należne cła oraz podatek VAT ( 23% ). Cena widniejąca przy towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych warunkach do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie przed realizacją zamówienia. Korekta taka będzie każdorazowo uzgadniana z klientem.
 4. Zasadniczo dostępna jest 1 sztuka każdego produktu. W celu ustalenia czy możliwe jest złożenie zamówienia obejmującego większą ilość sztuk produktu lub produktów, klient przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się uprzednio ze sklepem.
 5. Zasadniczo do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, jeżeli zamawiający życzy sobie wystawienia faktury VAT jako dokumentu zakupu, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są w celu otrzymania faktury VAT, do podania w formularzu numeru NIP.
 6. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 8. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adresem, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
 9. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego pozostaje własnością sklepu.
CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail, w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej "DHL" istniej możliwość śledzenia realizacji przesyłki na stronach internetowych firmy "DHL".
 2. Realizacja zamówienia dla większości towarów trwa przeciętnie 2-3 dni robocze wraz z dostarczeniem przesyłki przez kuriera od chwili potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia środków na konto bankowe firmy P.H.U. "AMADEX" Michał Woźniak  w przypadku przedpłaty jako formy płatności. Terminy realizacji poszczególnych towarów są zamieszczone na karcie produktu i oznaczają przedział czasu od chwili potwierdzenia zamówienia do dostarczenia go do klienta poprzez firmę kurierską "DHL" lub inną. W przypadku wyboru transportu poprzez Pocztę Polską czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
 3. Sklep internetowy iCharger.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień jeżeli zamawiający wybrał "przedpłatę" jako formę płatności a pełna kwota należności nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Podane terminy dostawy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby informacje o dostępności towarów zawsze były aktualne, jednak w szczególnych przypadkach nagłej zmiany dostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, terminy te mogą ulec zmianie. W takich przypadkach klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli podany przez nas termin realizacji odbiega od podanego na karcie produktu, kupujący może anulować zamówienie.
 6. W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, klient jest informowany o przewidywanym terminie dostępności poszczególnych artykułów i zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia).
FORMY PŁATNOŚCI
 1. Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych to:
  - płatność u kuriera lub u listonosza przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”),
  - przedpłata - płatność przelewem na konto firmy P.H.U "AMADEX" Michał Woźniak.
 2. Maksymalna wartość towaru który możemy wysłać korzystając z pośrednictwa Poczty Polskiej wynosi 2000 PLN brutto,
 3. W przypadku zamówień o wartościach wyższych od 5000 PLN brutto zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty za zamawiany towar.

ZWROTY

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
 3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę.
 5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.
REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją jakości. W przypadku, gdy po otrzymaniu przesyłki kupujący stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zareklamować zakupiony towar.
 2. Towar należy odesłać przesyłką pocztową w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 3. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymaną fakturę VAT oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze.
 4. Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy i zwrot kosztów poniesionych przez kupującego, związanych z jego odesłaniem. W przypadku gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, sklep zwróci pieniądze na konto wskazane przez kupującego, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrócone zostaną również koszty poniesione przez kupującego, związane z odesłaniem wadliwego produktu.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Sklep internetowy iCharger.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.
 2. Sklep internetowy iCharger.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 3. Sklep internetowy iCharger.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sklep iCharger.pl gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych, i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) a także przepisu Kodeksu cywilnego.